Η κα Χριστιάνα Πασχαλίδου ανέλαβε εθελοντικά και την ευχαριστούμε γι’ αυτό, τον συντονισμό των υπο-επιτροπών από ΣΔΕΚ και Σύνδεσμο Διαφημιζομένων, με σκοπό τη δημιουργία του κυπριακού Οδηγού Σωστής Πρακτικής / Διεξαγωγής Διαγωνισμών.