Πρόεδρος Στέλιος Αναστασιάδης
email (stelios@tpbbdo.com.cy)

Email ΣΔΕΚ (info@sdek.com.cy)
Τηλ. επικοινωνίας: 99 198954