Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να γίνετε μέλος του Συνδέσμου Διαφήμισης Επικοινωνίας Κύπρου, του Συνδέσμου που αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο του τομέα τηε επικοινωνίας στην Κύπρο.

Ο ΣΔΕΚ είναι ο μοναδικός Σύνδεσμος στον οποίο συμμετέχουν οι εταιρείες Διαφήμισης και Επικοινωνίας στην Κύπρο. Πρωταρχικός και κύριος σκοπός του Συνδέσμου είναι η προστασία, προάσπιση και προώθηση των καλώς νοουμένων δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου καθώς και η αναβάθμιση του τομέα της επικοινωνίας στην Κύπρο.

Για να μάθετε περισσότερα και για να γίνεται μέλος του Συνδέσμου, κατεβάστε και συμπληρώστε την αίτηση που βρίσκεται εδώ.