Ποιοι είμαστε

Ο ΣΔΕΚ είναι ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεί τον χώρο της διαφήμισης και επικοινωνίας στην Κύπρο από το 1982. Οι εταιρείες μέλη του εκπροσωπούν περίπου το 85% της διαφημιστικής δαπάνης στη χώρα. Ο ΣΔΕΚ συμμετέχει ενεργά στην European Association of Communications Agencies από το 1990.

Το 2009 ο ΣΔΕΚ διευρύνθηκε, δημιουργώντας 4 τομείς που καλύπτουν όλες τις εξειδικεύσεις της εμπορικής επικοινωνίας:

  • τον Τομέα Διαφήμισης που περιλαμβάνει διαφημιστικές επιχειρήσεις.
  • τον Τομέα Δημοσίων Σχέσεων, ο οποίος περιλαμβάνει επιχειρήσεις δημοσίων σχέσεων και δημοσίων υποθέσεων.
  • τον Τομέα Υπηρεσιών Marketing, ο οποίος περιλαμβάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευμένους κλάδους επικοινωνίας, όπως π.χ. σχεδιασμού και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, event management κ.λπ.
  • τον Τομέα Προγραμματισμού και Αγοράς Χώρου και Χρόνου στα ΜΜΕ, ο οποίος περιλαμβάνει επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργασία του προγραμματισμού και αγοράς χώρου/χρόνου στα ΜΜΕ.

Σήμερα ο ΣΔΕΚ αριθμεί πάνω από 25 εταιρείες μέλη.

Ο ΣΔΕΚ συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης που ολοκληρώθηκε το 2011. Ο ΦΕΔ αποτελεί μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με κύριο αντικείμενο τον έλεγχο του περιεχομένου των διαφημίσεων που προβάλλονται στην Κύπρο ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και ότι λένε την αλήθεια.

Τι κάνουμε

Ζητούμενο του ΣΔΕΚ είναι η εκπροσώπηση των μελών του Συνδέσμου και η προάσπιση του χώρου της διαφημιστικής επικοινωνίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΔΕΚ επιδιώκει συνεργασίες και επαφές με κρατικούς και άλλους δημόσιους φορείς, καθώς επίσης και με τον επιχειρηματικό κόσμο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη τον Οκτώβριο 2012 για διετή θητεία επικεντρώνεται στα παρακάτω:

  • Στην αναβάθμιση του ΣΔΕΚ με δημόσιες και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες σε θέματα που μας αφορούν. Στον παραπάνω στόχο εντάσσεται η εκστρατεία επικοινωνίας για την επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά και οι παρεμβάσεις μας σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα όταν κρίνουμε ότι οι όροι τους είναι επαχθείς για τα μέλη μας.
  • Στην ενίσχυση του Συνδέσμου με ένταξη νέων μελών.
  • Στην ενίσχυση των σχέσεων μας με τα υπάρχοντα μέλη και στο “νοικοκύρεμα” του Συνδέσμου γενικότερα.
  • Στη βελτίωση των σχέσεων με τους συνεργάτες μας στα ΜΜΕ και στον περιορισμό στρεβλώσεων στην αγορά μας.
  • Στην αναβάθμιση της διαφημιστικής επικοινωνίας και στην αναγνώριση των προσπαθειών των εργαζομένων στις εταιρείες μέλη μας, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός διαγωνιστικού θεσμού.